Dịch vụ ADS quảng cáo tìm khách hàng phí dịch vụ tối thiểu 30.000đ/ngày đã bao gồm phí chạy 5.000đ