Thảo Minh Group (gọi tắt là TMG) là nền tảng công nghệ số 4.0 kết nối theo yêu cầu khách hàng miễn phí với Đơn vị kết nối (gọi tắt là DVKN). Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Website http://ketnoikhachhang.com nghĩa là Quý khách đã đồng ý sử dụng dịch vụ của TMG, qua đó, cho phép TMG sử dụng các thông tin đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của TMG và/hoặc của DVKN, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, vv.). Các DVKN của TMG có thể là các cá nhân và/hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đáp ứng đủ nhu cầu kết nối của quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn như Ngân hàng, Bất động sản, Tuyển dụng, Thương mại điện tử và các lĩnh vực khác…TMG chỉ là dịch vụ kết nối nên từ bỏ mọi trách nhiệm về việc Quý khách và DVKN kết nối với nhau.


Quý khách đăng ký kết nối TMG sẽ tự tìm DVKN phù hợp dựa theo yêu cầu kết nối mà khách hàng đã chọn, sẽ ưu tiên chọn DVKN có sản phẩm tốt nhất TMG sẽ chuyển thông tin quý khách đến bộ phận tư vấn DVKN đó để được hỗ trợ.


Trường hợp sản phẩm lần 1 không phù hợp hay quý khách cần hỗ trợ thêm hãy đăng ký lại hệ thống sẽ tự chuyển sang sản phẩm 2 hoặc đổi DVKN khác và tiếp tục chuyển sản phẩm tiếp theo khi mỗi lần đăng ký mới nên quý khách còn nhu cầu kết nối là khả năng hỗ trợ được rất cao nếu TMG hiện tại không tìm được DVKN phù hợp thì TMG sẽ tự liên hệ lại quý khách khí có DVKN mới. Khi quý khách hết nhu cầu kết nối hãy gọi Hotline/Zalo: 08 9997 9998 hoặc báo hủy kết nối khi DVKN gọi tư vấn hệ thống sẽ tự hủy cho đến khi quý khách đăng ký kết nối lại.


Quý khách có thể tự kiểm tra tình trạng đang xử lý, tên DVKN…của mình chỉ cần tìm kiếm bằng số Số điện thoại trên hệ thống (truy cập kiểm tra TẠI ĐÂY), trong quá trình kiểm tra nếu có sai thông tin, gọi không nghe máy hay gọi thuê bao…quý khách chỉ cần gọi Hotline hoặc đăng ký lại hệ thống sẽ tự động cập nhật theo thông tin mới nhất.


Lưu ý: Quý khách kết nối DVKN là hoàn toàn miễn phí nếu phát hiện có thu phí hoặc lừa đảo hãy báo ngay TMG để tiến hành xử lý