Thảo Minh Group (gọi tắt là TMG) là nền tảng công nghệ số 4.0 kết nối theo yêu cầu khách hàng miễn phí với Đơn vị kết nối (bao gồm tổ chức và cá nhân gọi tắt là DVKN). Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Website http://ketnoikhachhang.com nghĩa là DVKN đã đồng ý sử dụng dịch vụ của TMG. TMG không mua bán dữ liệu khách hàng với DVKN trái pháp luật quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân mà chỉ hợp tác và thu phí dịch vụ qua các hình thức Quảng cáo và Telesale tìm kiếm khách hàng theo yêu cầu của DVKN. TMG chỉ là dịch vụ kết nối nên từ bỏ mọi trách nhiệm về việc DVKN và khách hàng kết nối với nhau.


Khách hàng do TMG hợp tác cung cấp điều do khách hàng tự yêu cầu đăng ký theo điều khoản kết nối tương ứng theo sản phẩm chuyển cho DVKN với mục đích kết nối cho vay tiền /cầm đồ/mở thẻ/ phát triển kinh doanh…nếu DVKN sử dụng không hợp pháp sai mục đích kết nối đã đăng ký với TMG hoặc tiết lộ thông tin khách hàng sang bên khác hoặc tự ý thu phí khách hàng thì DVKN hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng. Trường hợp TMG phát hiện hoặc phản ảnh từ khách hàng / cơ quan chức năng DVKN làm trái pháp luật vi phạm bảo mật dữ liệu cá nhân TMG có quyền khóa User ngay lập tức mà không cần thông báo trước.


Lưu ý: Thông tin tài khoản Ngân hàng không khớp với thông tin User đăng ký hợp tác thì sẽ không được yêu cầu hoàn phí dịch vụ, hưởng ưu đãi và hạn chế hợp tác 1 số các dịch vụ theo quy định