Bạn sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi gửi kết nối!