Đối tác đặt khách hàng tại Ketnoikhachhang.com nếu chờ quá lâu hay đã đủ doanh số có thể yêu cầu hoàn lại phí dịch vụ các khách hàng chưa chuyển hoàn toàn miễn phí bất cứ lúc nào (phí dịch vụ hợp tác tối thiểu và hoàn phí phải từ 200.000 VND trở lên)


Tên tài khoản: Trần Thảo Minh 

Số tài khoản: 08 9997 9998

Tài khoản : Ngân hàng VP bank

Nội dung: Số tài khoản thanh toán hoặc tên User


Tên tài khoản: Trần Thảo Minh 

Số tài khoản: 08 9997 9998

Tài khoản : Ví điện tử Momo

Nội dung: Số tài khoản thanh toán hoặc tên User