Đối tác kết nối khách hàng bắt buộc phải cung cấp hình CCCD mặt trước hoặc ký HĐHT nếu là Doanh nghiệp